niedziela, 4 maja 2014

Prof. Jarosław Ławski o "Teorii wiersza polskiego"


W najnowszym numerze dwumiesięcznika literackiego "Topos" opublikowany został szkic krytycznoliteracki profesora Jarosława Ławskiego poświęcony książce Teoria wiersza polskiego.

Z treścią artykułu można się zapoznać TUTAJ.
prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - członek Polskiej Akademii Nauk (Komitet Nauk o Literaturze); wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku; w latach 2006-2009 kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB; autor książek poświęconych  literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej, m.in.: Mickiewicz - mit - historia. Studia (2010), Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie (2008), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005), Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości: Mickiewicz - Malczewski - Krasiński (2003); redaktor wielu tomów zbiorowych. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz