KSIĄŻKI
KSIĄŻKI POETYCKIEAlbo-Albo  
Sopot 2006
Place zabaw ostatecznych 
Sopot 2011
Teoria wiersza polskiego
Sopot 2013
Łączka
Kraków 2013
Boże klauny 
Sopot 2014
Ćwiczenia duchowne. Poematy
Warszawa 2016
KSIĄŻKI HISTORYCZNOLITERACKIE"Lecz ty spomnisz, wnuku"...
Recepcja Norwida w latach 1939-1956
Rzecz o ludziach, książkach i historii
Warszawa 2011Poeta (bez)religijny.
O twórczości Tadeusza Różewicza
Łódź 2015
KSIĄŻKI KRYTYCZNOLITERACKIEHelikon i okolice
Notatki o poezji współczesnej
Sopot 2008Obcowanie. Manifesty i eseje
Warszawa 2014
DIARYSTYKAPrzeklęte continuum.
Notatnik smoleński
Kraków 2014
ESEJE O HISTORII I KULTURZEAfazja polska
Warszawa 2015Afazja polska 2
Warszawa 2016
KSIĄŻKI REDAGOWANE


Moja Musierowicz
O twórczości autorki "Jeżycjady"
pod red. P. Dakowicza
Łódź 2008