czwartek, 21 kwietnia 2011

Książka o recepcji Norwida


[P. Dakowicz, "Lecz ty spomnisz, wnuku". Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2011, s. 388]

Książka dotyczy „całości” zjawiska Norwid, a więc nie tylko obecności Norwida w wyznaczonym tu przedziale czasowym, ale także centralnych problemów w badaniach norwidologicznych – nowatorstwa formy tej poezji, jej wieloznacznego przesłania oraz bardzo oryginalnej koncepcji odbiorcy. Innymi słowy: problemy recepcji są tu rozpatrywane w kontekście tych obszarów badawczych, które decydują o odmienności poetyckiej Norwida, odsłaniając przy okazji skalę trudności w obcowaniu z jego twórczością. Takie ujęcie pozwala łączyć erudycję historycznoliteracką z wiedzą z zakresu poetyki i teorii literatury, co udało się tu znakomicie [...]. W rzeczywistości książka jest bardzo udanym studium dotyczącym tyle problemów recepcji, ile tradycji literackiej, w tym przypadku tradycji kluczowej, odwołującej się do romantycznych korzeni współczesności w ważnym okresie kształtowania się polskiej poezji XX wieku.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Trybuś


Przemysław Dakowicz podjął niezwykle trudne zadanie dokonania rekonstrukcji recepcji Norwida w latach 1939–1956. Owocem jego trudu jest szeroko zakrojone dzieło, publikacja fundamentalna dla zrozumienia nie tylko dziejów recepcji Norwida, ale także historii polskiej kultury.

Prof. UŁ dr hab. Krystyna Ratajska

 
Rozprawa „Lecz ty spomnisz, wnuku...” Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii została wyróżniona w organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury konkursie no najlepszą pracę doktorską poświęconą zagadnieniom kultury.


Książkę można kupić tutaj.

5 komentarzy:

 1. Dziękuję, Panowie. Nie kupujcie, broń Boże! Mam trochę egzemplarzy autorskich...

  OdpowiedzUsuń
 2. Muszę zaglądnąć. Może przyda się do pisania pracy licencjackiej.

  Gratuluję publikacji!

  OdpowiedzUsuń
 3. Dołączam się do gratulacji!
  Ze świątecznym pozdrowieniem.

  OdpowiedzUsuń