czwartek, 18 sierpnia 2011

"Łódź czyta Miłosza"

ŁÓDŹ CZYTA MIŁOSZA

2 września 2011 r.

10.00 powitanie, przedstawienie harmonogramu imprezy
10.15-12.55 „TEATR MAŁY” W MANUFAKTURZE projekcja filmu „Spotkania z Czesławem Miłoszem” 
(co 20 min.: 10.15, 10.35, 10.55, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.35)
10.15-11.30 SCENA GŁÓWNA – wykład literaturoznawcy dr. Przemysława Dakowicza 
(„Życie i twórczość Cz. Miłosza”)
10.15-11.30 W SEKCJACH warsztaty z analizy i interpretacji utworów Cz. Miłosza prowadzone przez wykładowców UŁ i nauczycieli PLOUŁ
                  sekcja 1 (literaturoznawcza): dr Marzena Woźniak-Łabieniec
                  sekcja 2 (literaturoznawcza): dr Tomasz Cieślak
                  sekcja 3 (literaturoznawcza): mgr Martyna Jastrząbek
                  sekcja 4 (literaturoznawcza; głosowa interpretacja tekstu): mgr Michał Płusa
                  sekcja 5 (związki literatury z historią): dr Natalia Lemann
                  sekcja 6 (geografia kultury): mgr Jadwiga Kop
                  sekcja 7 (literaturoznawcza, anglojęzyczna): mgr Agata Maryniak, mgr Katarzyna Stawińska
11.30-12.30 SCENA GŁÓWNA – wykład filozofa mgr. Bogusława Maryniaka („Człowiek między dobrem a złem w twórczości Czesława Miłosza”)
11.30-12.30 W SEKCJACH przygotowanie poetyckich toastów na cześć Cz. Miłosza
12.30-13.15 SCENA GŁÓWNA – konkurs dotyczący życia i twórczości Cz. Miłosza
13.00-13.15 „TEATR MAŁY” W MANUFAKTURZE występ uczniów PLOUŁ (anglojęzyczne wariacje z poezją
Cz. Miłosza)
13.15 SCENA GŁÓWNA przyznanie nagród w konkursie dotyczącym życia i twórczości Cz. Miłosza; podziękowania; poetycki toast i tort
14.00 zakończenie imprezy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz