niedziela, 9 czerwca 2019

Wrocław, 10.06.2019: wykład na Uniwersytecie Wrocławskim i spotkanie autorskie15:00, Wydział Filologiczny UWr, pl. Nankiera 15, sala 26 - wykład Różewicz i Bonhoeffer. Dialogi z tradycją


18:00, Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10 - spotkanie autorskie, zatytułowane Nauka znikania (prowadzenie: p. prof. Dorota Heck, UWr)

Serdecznie zapraszam!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz