środa, 10 grudnia 2014

Wiersze i proza w "Almanachu Prowincjonalnym"


W Raciborzu ukazał się jubileuszowy numer pisma „Almanach Prowincjonalny”, redagowanego przez Marka Rapnickiego i Janusza Nowaka. Czytelnik znajdzie w nim – obok liryków Leszka Długosza, Szymona Babuchowskiego, Krzysztofa Lisowskiego oraz prozy Marka Rapnickiego, ks. Jerzego Szymika i in. – blok tekstów mojego autorstwa: trzy odcinki cyklu Afazja polska oraz kilka wierszy z tomów Łączka i Teoria wiersza polskiego.
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz