wtorek, 24 stycznia 2012

Zaproszenie do Pisza


  

W kwietniu br. po raz dziewiąty odbędzie się Festiwal "Pisz i Śpiewaj Poezję"
Poniżej podstawowe informacje od organizatorów. 
Serdecznie zapraszam do Pisza!Turniej Jednego Wiersza o Srebrną Monetę K.I. Gałczyńskiego 


Burmistrz Pisza, Piski Dom Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu zapraszają do udziału w Konkursie Jednego Wiersza o „Srebrną Monetę Gałczyńskiego”, który odbędzie się w ramach IX Festiwalu „Pisz i Śpiewaj Poezję”, 20 kwietnia  2012 roku, w Kawiarence Artystycznej PDK, o godz. 19.30. Formuła konkursu jest otwarta; może wziąć w nim udział każdy, bez względu na to, w jakim jest wieku, jakie ma obywatelstwo, do jakich stowarzyszeń twórczych przynależy  i jaki ma dorobek literacki. Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Jarosław Jakubowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Wojciech Kudyba.  Fundatorem nagrody jest burmistrz Pisza.  Pierwszym 10 autorom spoza regionu warmińsko-mazurskiego organizator zapewnia nocleg w hotelu szkolnym. Zgłoszenia przyjmuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu – tel. 87 423 27 97 e-mail: mgbppisz@wbp.olsztyn.pl.


Warsztaty Poetyckie

Organizatorzy IV Spotkania Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej w Piszu zapraszają wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swojej twórczości poetyckiej do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 19-21 kwietnia 2012 roku. Proponujemy kilkanaście godzin pracy nad Waszymi tekstami. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do organizatorów krótkiej informacji o sobie i swoich zainteresowaniach oraz kilku własnych utworów. Prosimy o podanie dokładnego adresu miejsca zamieszkania, kontaktu telefonicznego i ew. mailowego. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostannie wyłoniona 21-osobowa grupa, która weźmie udział w warsztatach.


Organizator Gwarantuje:
1.Spotkania o charakterze warsztatowym (praca w zespołach 7 osobowych). Prowadzenie:

Przemysław Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki, pracownik naukowy Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydał trzy zbiory poezji (ostatnio: Place zabaw ostatecznych, 2011), książkę krytycznoliteracką Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008) i rozprawę Lecz ty wspomnisz wnuku. Recepcja Norwida w latach  1939-56. Recz o ludziach , książkach i historii (2011)

Krzysztof Kuczkowski – poeta, autor szkiców i recenzji literackich, redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos”, przewodniczący jury licznych ogólnopolskich konkursów poetyckich. Organizator Festiwalu Poezji w Sopocie. Autor trzynastu tomów poezji (ostatnio: Wiersze [masowe]  i inne, 2011). Laureat nagrody prezydenta Sopotu „Sopocka Muza”, odznaczony przez ministra kultury Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Członek gdańskiego oddziału SPP. 

Wojciech Kudyba – poeta, krytyk, literaturoznawca; prof. w Katedrze Literatury Współczesnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Laureat konkursów poetyckich im. R.M. Rilkego, im. K.I. Gałczyńskiego , nagrody Fundacji im. J.S. Pasierba, wyróżniony nagrodą im. Józefa Mackiewicza. Wydał sześć tomików poezji (ostatnio: Gorce Pana [2007] - książka wyróżniona Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza - oraz Ojciec się zmienia [2010]). Członek krakowskiego oddziału SPP.    

2.Udział we wszystkich imprezach festiwalu; spotkaniach autorskich, recitalach, turnieju jednego wiersza, koncertach laureatów, koncertach  gwiazd. 
3. Zakwaterowanie w hotelu szkolnym w pokojach 2-,3-osobowych. Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.
4. Z nadesłanych ofert organizator dokona wyboru 21 najlepszych.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 1 kwietnia 2012  roku na adres:
Miejsko-Gminna  Biblioteka Publiczna, Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz. Z dopiskiem „warsztaty poetyckie”. Więcej informacji od 15 lutego 2012 roku pod adresem www.festiwalpoezji.pisz.pl

Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, Piski Dom Kultury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz