PUBLIKACJE LITERATUROZNAWCZE

Książki historycznoliterackie


1. Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008

2. 

Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011


3.

Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

4.

Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjneŁódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

Książki krytycznoliterackie


1. 

Obcowanie. manifesty i eseje, Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”, 2014
Książki redagowane


1.    


Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady”, Łódź 2008 [tom pokonferencyjny]
Artykuły w czasopismach naukowych


1. Powrót Norwida. 1956–1958, „Literaturoznawstwo” 2009; przedruk w: P. Dakowicz, „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa 2011 
==> CZYTAJ TEKST
2.

Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944–1948), „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2 
==> CZYTAJ TEKST3.

Za drugą, trzecią skonów metą”. Baczyński czyta Norwida, „Literaturoznawstwo” 2010; przedruk w: P. Dakowicz, „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa 2011 
==> CZYTAJ TEKST4.

Historia — rzecz ludzka? Tradycja norwidowska w wierszach Mieczysława Jastruna z lat 1939–1945, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 12, 2010; przedruk w: P. Dakowicz, „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa 2011 
 ==> CZYTAJ TEKST5.

Między słowem, milczeniem i... słowem. Na marginesie wiersza Tadeusza Różewicza *** [czas na mnie...] z tomu „Płaskorzeźba”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2013 (2); przedruk w: P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015 
==> CZYTAJ TEKST6.

Różewicz and Bonhoeffer. On the margin of the poem Learning to walk by Tadeusz Różewicz, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 8 (38)
==> CZYTAJ TEKST7.

Kalendarium życia kulturalnego Łodzi (luty–marzec 1945), „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2016 (5)
==> CZYTAJ TEKST


8.

Kalendarium życia kulturalnego Łodzi (1-15 kwietnia 1945), „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2017 (6)


Artykuły w tomach wieloautorskich

1.
Grupa poetycka „Próg” wobec dziedzictwa Norwidowego, w: Szkice opisowe i komparatywne. Literatura i język, pod red. M. Michalskiej-Suchanek, Gliwice 2010; przedruk w: P. Dakowicz, „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa 2011 


2.
Między schizofrenią a „wyobraźnią religijną”. Miłosza kłopoty ze Swedenborgiem. (Na marginesie „Ziemi Ulro”), w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011; przedruk w: P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014 oraz w:  Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

3.    
Poezja po apokalipsie. Kilka uwag o katastroficznych źródłach twórczości Tadeusza Różewicza, w: Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, red. J. Fiećko, J. Hertl, K. Trybuś, Poznań 2014; przedruk w: P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015

4.    
Jeszcze jestem w drodze. O jednym rękopisie Tadeusza Różewicza, w: Metamorfozy religijności w literaturze współczesnej, red. A. Bielak, Lublin 2015; wersja rozszerzona w: P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015

5.
Poezja i historia najnowsza. O dwóch wierszach J. M. Rymkiewicza, w: Jarosława Marka Rymkiewicza dialogi z tradycją, pod red. L. Banowskiej i W. Ratajczaka, Poznań 2017, przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Artykuły w książkach i czasopismach niepunktowanych

1.
Lector iter faciens [nt. krytyki literackiej], „Topos” 2009, nr 3, przedruk w: P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014

2.
C. S. Lewis. Żywa łączność, „Topos” 2009, nr 6

3.
Druga noga poety (czyli o czym milczy Tadeusz Różewicz), „Topos” 2010, nr 10 ; przedruk w: P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015

4.
Pieśni, czyli stopnie. O nowych wierszach Wojciecha Kassa, „Topos” 2010, nr 4;  przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

5.
Poezja pytań granicznych. O „Lunaparku nieśmiertelności” Wojciecha Gawłowskiego, „Topos” 2011, nr 4 przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

6.
Z ręką w boku Różewicza [interpretacja wiersza (*** czas na mnie…) z tomu Płaskorzeźba], w: Dorzecze Różewicza, Wrocław 2011

7.
Czytanie jako światopogląd. Na marginesie „Siedmiopiętrowej góry” Mertona i „Zakazanego owocu” Verlinde’a, „Topos” 2010, nr 6; przedruk w: P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014

8.
Wieczność i żar. Notatki na marginesie „Listów do brata” Vincenta van Gogha (cz. 1), „Topos” 2011, nr 1–2; przedruk w: P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014

9.
Wieczność i żar. Notatki na marginesie „Listów do brata” Vincenta van Gogha (cz. 2), „Topos” 2011, nr 3; przedruk w: P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014

10.
Na marginesie "Głosów" Jana Polkowskiego [kartki wydarte z notatnika], "Topos" 2013, nr 1-2; przedruk w: P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014

11.
Rymkiewicz na rydwanie, "Topos" 2013, nr 4; przedruk w:  P. Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014

12.
Orfeusz w piekle historii. O "Pastuszku Chełmońskiego" Jarosława Marka Rymkiewicza, "Topos" 2014, nr 4; przedruk w: Obcowanie. Manifesty i eseje oraz w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

13.
My jedziemy – to jest wieczne i nie mija [o twórczości J. M. Rymkiewicza], „Topos” 2015, nr 5Recenzje 

1.
Między Bogiem i światem (recenzja książki Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości K. Kuczkowskiego), „Odra” 2008, nr 9  

2.
Lunatyk światła (szkic krytycznoliteracki nt. książki Wiry i sny Wojciecha Kassa), „Topos” 2008, nr 6; przedruk w: P. Dakowicz, Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008 

3.
Milczenie, szarość, światło. O tomie „Wiry, strzępy, psie prognozy” Jana Kaspra, „Topos” 2009, nr 1–2 

4.
Wiek klęski. O Mickiewiczu, Nowaczewskim i innych (szkic krytycznoliteracki nt. książki Elegia dla Iana Curtisa Artura Nowaczewskiego), „Topos” 2010, nr 2 przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

5.
Oko krytyka. O „Istnieniu i literaturze” Adriana Glenia, „Strony” 2011, nr 6  

6.
recenzja tomu wierszy Zwłoka Piotra Gajdy, „Topos” 2010, nr 5

7.
recenzja tomu wierszy Podziemne motyle Wojciecha Wencla, „Topos” 2010, nr 5

8.
recenzja tomu wierszy Czytanie z księgi świętego Kłapouchego Artura Fryza, „Topos” 2010, nr 5

9.
Noty o książce „Miłosz. Biografia” Andrzeja Franaszka, „Topos” 2011, nr 5    

10.
Różewicz: możliwość milczenia [recenzja książki Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2011], portliteracki.pl – publikacja internetowa

11.
Głos człowieka do człowieka. O listach Miłosza i Jeleńskiego, „Twórczość” 2012, nr 5 ==> CZYTAJ TEKST

12.
Od grobu do grobu. O "Krzyku sowy" Feliksa Netza, „Topos” 2014, nr 5 przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018Rozmowy drukowane

1.    
Anioł w majtkach Polixeny. O Miłoszu i Różewiczu rozmawiają Przemysław Dakowicz i Jan Stolarczyk, „Topos” 2011, nr 5; przedruk w: P. Dakowicz, P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015

2.    
Wiersz — miejsce osobne i wspólne. O Ciosach Juliana Kornhausera rozmawiają  Przemysław Dakowicz i Wojciech Kass, w: Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, pod red. A. Glenia, Opole 2011

3. 
Poeta jest śpiewakiem - ma wyśpiewać życie. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Przemysław Dakowicz, "Topos" 2015, nr 5 przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

4.
Płaszcz Putramenta i koniec świata. Z Tomaszem Burkiem rozmawia Przemysław Dakowicz, „Topos” 2016, nr 5 przedruk w: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

5.
Błędny ognik oślepiający korektora. Wokół wiersza Juliana Kornhausera Błąd krążą Przemysław Dakowicz, Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski, w: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, pod red. A. Glenia i J. Kornhausera, Poznań 2016

Wstępy

1. 
Co słychać u Borejków, [wstęp do książki:] Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady”, pod red. P. Dakowicza, Łódź 2008

2. 
Tadeusz Różewicz i góry, [wstęp do albumu fotograficznego:] Tadeusz Różewicz w Karkonoszach, red. Z. Kulik, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Karpacz 2011

Teksty popularyzatorskie

1.
Czesław Miłosz. Szkic biograficzny [tekst przygotowany na zamówienie Wydawnictw Szkolnych PWN w ramach programu „MIŁOSZ odNowa”, umieszczony na płycie przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów szkół średnich, dołączonej do biuletynu edukacyjnego „Uczyć łatwiej”, wiosna 2011; tekst powielony na płycie Wydawnictw Szkolnych PWN pt. Wielcy twórcy literatury. Czesław Miłosz. Wisława Szymborska, Warszawa 2011]

2.
Interpretacja wiersza Notatnik. Brzegi Lemanu [tekst przygotowany na zamówienie Wydawnictw Szkolnych PWN w ramach programu „MIŁOSZ odNowa”, umieszczony na płycie przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów szkół średnich, dołączonej do biuletynu edukacyjnego „Uczyć łatwiej”, wiosna 2011; tekst powielony na płycie Wydawnictw Szkolnych PWN pt. Wielcy twórcy literatury. Czesław Miłosz. Wisława Szymborska, Warszawa 2011]

3.
Interpretacja wiersza Orfeusz i Eurydyka [tekst przygotowany na zamówienie Wydawnictw Szkolnych PWN w ramach programu „MIŁOSZ odNowa”, umieszczony na płycie przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów szkół średnich, dołączonej do biuletynu edukacyjnego „Uczyć łatwiej”, wiosna 2011; tekst powielony na płycie Wydawnictw Szkolnych PWN pt. Wielcy twórcy literatury. Czesław Miłosz. Wisława Szymborska, Warszawa 2011]
4.
Interpretacja wiersza Rzeki [tekst przygotowany na zamówienie Wydawnictw Szkolnych PWN w ramach programu „MIŁOSZ odNowa”, umieszczony na płycie przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów szkół średnich, dołączonej do biuletynu edukacyjnego „Uczyć łatwiej”, wiosna 2011; tekst powielony na płycie Wydawnictw Szkolnych PWN pt. Wielcy twórcy literatury. Czesław Miłosz. Wisława Szymborska, Warszawa 2011]

5.
Interpretacja Traktatu teologicznego [tekst przygotowany na zamówienie Wydawnictw Szkolnych PWN w ramach programu „MIŁOSZ odNowa”, umieszczony na płycie przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów szkół średnich, dołączonej do biuletynu edukacyjnego „Uczyć łatwiej”, wiosna 2011; tekst powielony na płycie Wydawnictw Szkolnych PWN pt. Wielcy twórcy literatury. Czesław Miłosz. Wisława Szymborska, Warszawa 2011]

6.
Opracowanie materiałów szkoleniowych dot. wiersza Śniła się zima Mickiewicza, twórczości V. van Gogha oraz związków między twórczością Czesława Miłosza i Emanuela Swedenborga dla Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. Materiały zostały wykorzystane podczas warsztatów Kiedy rozum śpi… dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze (2011)

7.
Opracowanie materiałów szkoleniowych dot. etyki medialnej, wykorzystanych przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi podczas szkoleń dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze (2012)

8.

Opracowanie materiałów szkoleniowych dot. krytyki filmowej, wykorzystanych przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi podczas szkoleń dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze (2012)