KSIĄŻKI
KSIĄŻKI POETYCKIE

Nauka znikania. 
Wiersze i rozmowy z lat 2006-2018
Warszawa 2018Albo-Albo  
Sopot 2006
Place zabaw ostatecznych 
Sopot 2011
Teoria wiersza polskiego
Sopot 2013
Łączka
Kraków 2013
Boże klauny 
Sopot 2014
Ćwiczenia duchowne. Poematy
Warszawa 2016
KSIĄŻKI HISTORYCZNOLITERACKIE
Helikon i okolice
Notatki o poezji współczesnej
Sopot 2008
"Lecz ty spomnisz, wnuku"...
Recepcja Norwida w latach 1939-1956
Rzecz o ludziach, książkach i historii
Warszawa 2011
Poeta (bez)religijny.
O twórczości Tadeusza Różewicza
Łódź 2015
Lustra tradycji.
Studia i szkice interpretacyjne
Łódź 2018
KSIĄŻKI KRYTYCZNOLITERACKIEObcowanie. Manifesty i eseje
Warszawa 2014
DIARYSTYKA
Przeklęte continuum.
Notatnik smoleński
Kraków 2014
ESEJE O HISTORII I KULTURZE
Afazja polska
Warszawa 2015Afazja polska 2
Warszawa 2016
Kwatera zmartwychwstałej pamięci
Warszawa 2017

KSIĄŻKI REDAGOWANE


Moja Musierowicz
O twórczości autorki "Jeżycjady"
pod red. P. Dakowicza
Łódź 2008